กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัตดาวัณ บุพล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเทพฤทธิ์ ช้อนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0934837065
อีเมล์ : thep123.545@gmail.com