ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 289) 16 พ.ย. 61
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนโนนข่า (อ่าน 281) 13 พ.ย. 61
โรงเรียนโนนข่าวิทยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 339) 06 พ.ย. 61
ปกรายงานการประชุมผู้ปกครอง (Classroom meeting) (อ่าน 449) 01 พ.ย. 61
รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง ( Classroom meeting ) (อ่าน 311) 01 พ.ย. 61
รายงานการเยี่ยมบ้านนีกเรียน (อ่าน 355) 05 ก.ค. 61
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 447) 05 ก.ค. 61
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน (อ่าน 341) 05 ก.ค. 61
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ ) (อ่าน 333) 05 ก.ค. 61
แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 258) 05 ก.ค. 61
เกณฑ์การให้คะแนน (อ่าน 209) 05 ก.ค. 61
การให้คะแนน SDQ (อ่าน 214) 05 ก.ค. 61
SDQ (ฉบับผู้ปกครองประเมิน) (อ่าน 229) 05 ก.ค. 61
SDQ (ฉบับครูประเมิน) (อ่าน 270) 05 ก.ค. 61
SDQ (ฉบับนักเรียนประเมิน) (อ่าน 159) 05 ก.ค. 61
ปก (อ่าน 152) 05 ก.ค. 61
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (อ่าน 164) 05 ก.ค. 61
คำสั่งออกเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 256' (อ่าน 390) 05 ก.ค. 61
กีฬาภายในโรงเรียนระหว่างวันที่9-12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 (อ่าน 386) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (อ่าน 502) 25 ธ.ค. 59
การรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 593) 02 พ.ย. 59
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1004) 04 เม.ย. 59
ผลการสอน O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 671) 03 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 750) 03 เม.ย. 59
โรงเรียนโนนข่าวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 (อ่าน 783) 09 มี.ค. 58
ปฏิทินงานวิชาการประจำปี2557 (กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนม.1,ม.4 และประชุมผู้ปกครอง) (อ่าน 1132) 09 เม.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 860) 01 มี.ค. 57
แจ้งวันสอบ o-net ปีการศึกษา 2556 ม.3 สอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 / ม.6 สอบ 15-16 ก.พ.57 (อ่าน 796) 04 ก.พ. 57
แจ้ง กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 746) 23 ม.ค. 57
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8-9 มกราคม 2557 (อ่าน 703) 07 ม.ค. 57
เตรียมประเมินโครงการ To be number one วันที่ 29 พ.ย. 56 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนข่าวิทยา (อ่าน 842) 25 พ.ย. 56
เตรียมประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติ และอบายมุข (อ่าน 895) 18 พ.ย. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 633) 18 พ.ย. 56
แจ้งวันเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 วันที่ 2-30 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร (อ่าน 680) 25 ต.ค. 56
ประชุมผู้ปกครอง2/2556 (อ่าน 599) 25 ต.ค. 56