ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาภายในโรงเรียนระหว่างวันที่9-12 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 (อ่าน 25) 08 ม.ค. 61
กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (อ่าน 135) 25 ธ.ค. 59
การรับสมัครสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (อ่าน 200) 02 พ.ย. 59
ปฏิทินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 585) 04 เม.ย. 59
ผลการสอน O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 307) 03 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบนักเรียนม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 325) 03 เม.ย. 59
โรงเรียนโนนข่าวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2557 (อ่าน 414) 09 มี.ค. 58
ปฏิทินงานวิชาการประจำปี2557 (กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนม.1,ม.4 และประชุมผู้ปกครอง) (อ่าน 784) 09 เม.ย. 57
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 501) 01 มี.ค. 57
แจ้งวันสอบ o-net ปีการศึกษา 2556 ม.3 สอบวันที่ 8-9 ก.พ. 57 / ม.6 สอบ 15-16 ก.พ.57 (อ่าน 464) 04 ก.พ. 57
แจ้ง กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 500) 23 ม.ค. 57
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 8-9 มกราคม 2557 (อ่าน 449) 07 ม.ค. 57
เตรียมประเมินโครงการ To be number one วันที่ 29 พ.ย. 56 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนข่าวิทยา (อ่าน 559) 25 พ.ย. 56
เตรียมประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติ และอบายมุข (อ่าน 620) 18 พ.ย. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน (อ่าน 386) 18 พ.ย. 56
แจ้งวันเเข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 วันที่ 2-30 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร (อ่าน 395) 25 ต.ค. 56
ประชุมผู้ปกครอง2/2556 (อ่าน 349) 25 ต.ค. 56