ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่1มีนาคม 2562คณะครู นักเรียน ร่วมด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเเข่งขันกีฑาระดับประถมและมัธยมต้นของสหวิทยาเขตพล-หนองสองห้อง

นายนรภัทร สิทธิจักร (ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา) คณะครู นักเรียน ร่วมด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเเข่งขันกีฑาระดับประถมและมัธยมต้นของสหวิทยาเขตพล-หนองสองห้อง

โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,16:05   อ่าน 164 ครั้ง