ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่28 กุมภาพันธ์ 2562กิจกกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561

นายนรภัทร สิทธิจักร (ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา)
คณะครู นักเรียน จัดกิจกกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ Open House ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561
*ผลงานทางวิชาการ8กลุ่มสาระ
*กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
*กิจกรรมเเข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
*กิจกรรมเเข่งขันร้องเพลงไทย-ลุกทุ่ง
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,15:59   อ่าน 158 ครั้ง