ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่16 เดือนมกราคม 2562คณะคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนพล สหวิทยาเขตพล-หนองสองห้องและขอร่วมเเสดงความยินดียิ่งแด่คุณครูที่ได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นประจำวันครูปี2562
นายนรภัทร สิทธิจักร (ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา)
และคณะคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนพล
สหวิทยาเขตพล-หนองสองห้องและขอร่วมเเสดงความยินดียิ่งแด่คุณครูที่ได้รับรางวัลคุณครูดีเด่นประจำวันครูปี2562
1.คุณครูอัจฉราพร สุวรรณเวช (สาขาภาษาไทย)
2.คุณครูเนตรนภา แก้วกัณฑ์ (ภาษาต่างประเทศ)
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,14:54   อ่าน 124 ครั้ง