ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที 20-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมกีฬาภายในเเสด-ขาวเกมส์ครั้งที่25
นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล
(ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา)
เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนโนนข่าวิทยา เเสด-ขาว เกมส์ครั้งที่25 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตหนองสองห้อง–พล เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจให้เเก่นักกีฬาชาวเเสด-ขาว เกมส์
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,13:46   อ่าน 197 ครั้ง