ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่15เดือนธันวาคม พ.ศ.2561ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพล จัดโดยสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ร่วมกับ สพม.25

โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2561,13:40   อ่าน 100 ครั้ง