ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย แสงสุดตา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/10/2013
ปรับปรุง 20/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 136849
Page Views 173648
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
2 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 043 - 312962
3 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043-210263
4 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450886
5 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง
6 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043272541
7 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 043-418240
8 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 043210128
9 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี -
10 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-491131
12 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 043210804
13 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 043210260
15 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
16 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
17 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น 043448380
18 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278084
19 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่ 0-4349-6055
20 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
21 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060