ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโนนข่าวิทยา
หมู่ 1 ถ.เมืองพล-โคกสี   ตำบลโนนข่า  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 043-418240


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :