ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดย นายก่อกุศล วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดีโอ โครงงานนวัตกรรมชุมชน"ชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์" โรงเรียนโนนข่าวิทยา
โครงงานนวัตกรรมชุมชน ชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์
26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนข่าวิทยา ยินดีต้อนรับนายจตุพล นนทะบูรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา
พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนข่าวิทยาจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนข่าวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565
17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนโนนข่าวิทยา มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางร้องเรียน
รับฟังความคิดเห็น
Q&A
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน